certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Městys Pozlovice

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Městys Pozlovice
Adresa: Hlavní 51
763 26 Pozlovice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Městys Pozlovice
Ing. Pavel Coufalík, PhD.
577 113 072
starosta@pozlovice.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
MCI SERVIS s.r.o.
Alexandra Plášková
604591708
alexandra.cerna@mciservis.eu

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 9014343777
Název zakázky: Stavební úpravy mateřské školy na ulici Hlavní č.p. 36 v Pozlovicích a využití srážkových vod – Pozlovice Mateřská škola
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Ministerstvo financí ČR, Program 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství; Státní fond životního prostředí České republiky

Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 726 012.44 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708
Termín zahájení příjmu nabídek: 12. 3. 2020 v 14:45
Termín ukončení příjmu nabídek: 6. 4. 2020 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 6. 4. 2020 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rozdělen na etapy, a to z důvodu financování ze dvou zdrojů. První etapa veřejné zakázky řeší stavební úpravy mateřské školy v Pozlovicích a druhá etapa se týká využívání srážkových vod z plochy střechy mateřské školy, kdy srážkové vody budou svedeny do akumulační nádrže.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rozdělen na etapy, a to z důvodu financování ze dvou zdrojů. První etapa veřejné zakázky řeší stavební úpravy mateřské školy v Pozlovicích a druhá etapa se týká využívání srážkových vod z plochy střechy mateřské školy, kdy srážkové vody budou svedeny do akumulační nádrže.

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka