certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Uživatelský manuál
PROFIL ZADAVATELE Z POZICE ZADAVATELE - 7. Oprávnění uživatelů
nahled

1. Oprávnění uživatelů

Na PZA můžete ustanovit registrovaného uživatele jako zástupce zadavatele. Oprávněný uživatel může zastupovat činnost zadavatele na PZA podle přiděleného oprávnění. Jsou tři druhy oprávnění – Oprávnění pro celý profil, Oprávnění pro všechny zakázky a Oprávnění pro jednotlivé zakázky. Jednotlivá oprávnění je možné kombinovat. Pro přidání oprávnění klikněte na tlačítko Přidat oprávnění zástupci zadavatele z výchozí stránky PZA v oddílu Správa profilu zadavatele.

nahled

2. Přidání oprávnění zástupci zadavatele

Poté se zobrazí okno pro vyhledání konkrétního uživatele dle jeho IČ nebo názvu. Po úspěšném vyhledání se zobrazí seznam uživatelů, který odpovídá hledanému zadání. Pro přidání oprávnění uživateli zaškrtněte pole u vybraného uživatele. Dále vyberte druh oprávnění vybranému uživateli. Pokud vyberete druh oprávnění Nastavení oprávnění pro vybrané zakázky, zobrazí se seznam všech zakázek na PZA a zaškrtnete zakázky, ke kterým má být vybranému uživateli přidáno oprávnění. Výběr potvrďte tlačítkem Nastavit oprávnění.

nahled

3. Odebrání oprávnění pro tento profil

Pro odebrání oprávnění klikněte na tlačítko Odebrat oprávnění zástupci zadavatele pro tento profil zadavatele na výchozí stránce PZA. Zobrazí se okno, kde zaškrtněte zástupce zadavatele, kterému chcete odebrat oprávnění. Tuto změnu potvrďte kliknutím na tlačítko Odebrat oprávnění.

nahled

4. Odebrání oprávnění pro tuto zakázku

Odebrání oprávnění všech nebo jednotlivých zakázek je možné na stránce Detailu zakázky kliknutím na tlačítko Odebrat oprávnění zástupce zadavatele pro tuto zakázku. Pokud chcete odebrat uživateli oprávnění pro všechny zakázky, lze tak učinit v kterémkoliv Detailu zakázky, ke kterému má uživatel oprávnění. Pro odebrání oprávnění jednotlivých zakázek musíte projít všechny Detaily zakázek postupně a v každé toto oprávnění odebrat. Odebrání oprávnění potvrďte tlačítkem Odebrat oprávnění.

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka