certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Přehled - EA / zakázek / zakázek s EA / DNS / RS

Vyberte jednu z možností

×

* EA - Elektronická aukce

Profil zadavatele

Pro správný chod elektronického nástroje používejte následující prohlížeče: Firefox 29.0,Firefox 53.0,Chrome 23.0.1271,Chrome 31.0.1650.63 m,Chrome 35.0.1916,Chrome 36.0.1985,Chrome 37.0.2062,Chrome 38.0.2125,Chrome 45.0.2454,Chrome 51.0.2704,Chrome 57.0.2987,Chrome 58.0.3029,Chrome 59.0.3071,Chromium 15.0,MSIE 9.0,MSIE 11.0,Safari 4.0

Elektronický certifikovaný nástroj KDV

Vážení uživatelé / správci,
prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

×
Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení uživatelé / správci,
prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jsme v souladu s GDPR
1 Zpracovatel osobních údajů
AGENTURA KDV CZECH v.o.s., Ibsenova 178/22, 779 00 Olomouc
www.kdv.cz
IČO: 26824485
2 GDPR nám zajišťuje pověřenec

AGENTURA KDV CZECH v.o.s. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u AGENTURA KDV CZECH v.o.s. vyžadován.

3 Účely zpracování osobních údajů mají vždy právní základ

Zpracování je nezbytné:

 • pro splnění právních povinností pro podnikání ve Slovenské republice, České republice a EU,
 • pro splnění smluv s Vámi,
 • pro účely našich oprávněných zájmů pro splnění právních povinností nebo smluv.

Ve výjimečných případech zpracováváme pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů. V některých případech jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

4 Dodržujeme Vaše práva
 • právo získat přístup a kopii svých osobních údajů,
 • právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobní údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, když nejsou potřebné pro legální účely,
 • právo vznést námitku a stížnost proti našemu zpracování, včetně omezení zpracování.

Nikomu nepředáváme Vaše osobní údaje, pokud k tomu nemá zákonný důvod. Informujeme Vás o všech skutečnostech, změnách, opravách, nebezpečích a opatřeních.

5 Uplatňujeme zásady zpracování

Při každodenní práci dodržujeme Zásady správného zpracování osobních údajů:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost,
 • účelové omezení a přesnost,
 • minimalizace údajů a omezení uložení,
 • integrity a důvěrnosti,
 • jsme odpovědní za soulad s GDPR.
6 Udržujeme systém zabezpečení

Pro ochranu Vašich práv a svobod přijímáme vhodná technická a organizační opatření:

 • Vaše osobní data zpracovávají jen odpovědní pracovníci a zpracovatelé zavázaní k mlčenlivosti,
 • Vaše osobní data šifrujeme a přístup k nim zabezpečujeme hesly a klíči,
 • posuzujeme rizika, testujeme odolnost systémů a přijímáme preventivní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracovaní, které by Vám mohlo způsobit hmotnou nebo nehmotnou újmu.
7 Podrobnější potvrzení, informace a záznamy jsou k dispozici

Podrobnější informace jsou k dispozici v odkazu GDPR na hlavní stránce.

Obchodní společnost AGENTURA KDV CZECH v.o.s. vyvinula a provozuje elektronický nástroj KDV určený k realizaci veřejných zakázek v režimu zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Jedná se o internetovou aplikaci, proto nemusíte kupovat žádný software, nebo cokoliv instalovat na vlastním zařízení. K používání elektronického nástroje KDV postačí připojení na internet a aktuální verze běžných internetových prohlížečů.

Elektronický nástroj KDV je certifikovaným systémem: Certifikát Relsie: ATS – 20161103 a ATS – 20161104. KDV je komplexní certifikované řešení zadávání všech druhů veřejných zakázek elektronicky, včetně zákaznické podpory a podpory procesů spojených s úkony v rámci zákona o veřejných zakázkách.

Reference

Žilinský samosprávný kraj
H & B REAL, a. s.
Národná banka Slovenska
Město Broumov
MPSVR SR
MCI SERVIS s. r. o.
BM asistent s.r.o.
ČOS
MZV ČR
ČNB

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK