certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Filtrování
EA / zakázky / zakázky s EA
Dle termínu zahájení / ukončení příjmu nabídek: Od: Do:
Předpokládaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Přehled
EA / zakázky / zakázky s EA
ID Název Stav Akce
1671833666 Dodávka technologie pro HARMONIKAS s.r.o. 2021 Probíhá příjem nabídek
1271961014 Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí Probíhá příjem nabídek
3753309217 Nákup malého komunálního vozidla Probíhá příjem nabídek
1256700302 Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice Probíhá příjem žádostí o účast
5781595329 Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění Probíhá příjem nabídek
4670550422 Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - 4 části Probíhá příjem nabídek
3410945869 Kogenerační jednotka 1 MWe pro Teplárnu Liberec, a.s. - instalace a montáž a s tím související stavební práce a dodávky Probíhá příjem nabídek
4096397180 Slušovice – Náměstí Svobody Ukončen příjem nabídek
9273824072 Město Luhačovice, most na ulici Družstevní Ukončen příjem nabídek
9821790065 Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták – rozšíření dPP Ukončen příjem nabídek
3029835456 Obnova místní komunikace ul. Dr. Absolona, ul. Jiráskova a ul. Jaroslava Kvapila ve Fryštáku Ukončen příjem nabídek
3829805874 Dodávka dopravního automobilu a přívěsu pro řešení mimořádných událostí pro SDH Broumov Ukončen příjem nabídek
4678406491 Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty - 1. etapa Ukončen příjem nabídek
2345271296 Protipovodňová opatření obce Jasenná Ukončen příjem nabídek
9889592705 Komunitní dům pro seniory Slušovice Ukončen příjem nabídek
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka