certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Filtrování
EA / zakázky / zakázky s EA
Dle termínu zahájení / ukončení příjmu nabídek: Od: Do:
Předpokládaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Přehled
EA / zakázky / zakázky s EA
ID Název Stav Akce
8107055271 Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla – Modernizace vybavení učeben Probíhá příjem nabídek
9037486412 VÝSTAVBA III. ETAPY CHODNÍKŮ PODÉL II/366 V PŘEMYSLOVICÍCH Probíhá příjem žádostí o účast
3678134772 Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla - Konektivita Ukončen příjem nabídek
6359005272 Zakázka na dodávku vysokovakuové pece a vakuové popouštěcí pece včetně příslušenství Probíhá příjem nabídek
9550258335 Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, etapa č. I - část C, odbočka Valašská Polanka - Prlov Ukončen příjem nabídek
5152894747 Zakázka mimo režim ZMR - [ZS] - 006 Ukončen příjem nabídek
5214441679 Odkanalizování obce Bělov Probíhá příjem nabídek
9146160352 Komunitní dům pro seniory Slušovice Ukončen příjem nabídek
9067593556 B. j. 21 PB – PČB Broumov Ukončen příjem nabídek
4938348107 Výstavba chodníků v obci Valašská Senice Ukončen příjem nabídek
6863771528 Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 Ukončen příjem nabídek
4465261674 Založení části regionálního biocentra ÚSES Žebračka v lokalitě Ukončen příjem žádostí o účast
4215776864 REALIZACE BIOCENTRA LBC 89 – PADĚLKY Probíhá příjem žádostí o účast
6016868203 Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty - 1. etapa Ukončen příjem nabídek
8553651315 Multifunkční hřiště s ledovou plochou ZŠ Slušovice Ukončen příjem nabídek
Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka