certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Filtrování
EA / zakázky / zakázky s EA
Dle termínu zahájení / ukončení příjmu nabídek: Od: Do:
Předpokládaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Přehled
EA / zakázky / zakázky s EA
ID Název Stav Akce
6819042903 Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná Probíhá příjem nabídek
2354804924 Obec Korouhev – Sběrná místa Probíhá příjem nabídek
2956309854 II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Probíhá příjem nabídek
8215871038 Denní stacionář Šimon Ukončen příjem žádostí o účast
1730158054 Brumov–Bylnice, MŠ Družba – vnitřní vybavení a modernizace kuchyně Probíhá příjem nabídek
1279204981 Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Sv. Śtěpán – Sidonie – II.etapa Ukončen příjem nabídek
0474486667 Stavební úpravy budovy č.p. 206, parc.č. 1072/4, k.ú. Grygov Probíhá příjem nabídek
4734237315 Dodávka elektrické energie pro VaK Kroměříž Ukončen příjem nabídek
6328675844 Nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady v mikroregionu Východní Slovácko Ukončen příjem nabídek
5489825392 Rekonstrukce zámku Přílepy II. etapa Ukončen příjem nabídek
9567558472 Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska II etapa - TDI Ukončen příjem nabídek
5976406824 Základní škola a Mateřská škola Rakvice - přístavba třídy k MŠ Ukončen příjem nabídek
2801459212 Dodání osobních a dodávkového automobilu pro terénní sociální služby Charity Zábřeh Ukončen příjem nabídek
6153326346 Modernizace měnírny pro trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně Ukončen příjem nabídek
3479956369 Rekonstrukce ZŠ Masarykova, Broumov – Výměna střešní krytiny Ukončen příjem nabídek
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka