certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Filtrování
EA / zakázky / zakázky s EA
Dle termínu zahájení / ukončení příjmu nabídek: Od: Do:
Předpokládaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Přehled
EA / zakázky / zakázky s EA
ID Název Stav Akce
8681995300 Půdoochranná technologie Probíhá příjem nabídek
4392050160 Čistá řeka Bečva – Kanalizace Huslenky, II. etapa, TDS a KBOZP Probíhá příjem žádostí o účast
5136259654 Domácí kompostování - obec Věrovany Ukončen příjem nabídek
6207034420 Dodávka tepla Bučovice Ukončen příjem nabídek
2361294524 Úspory energie v objektu Cihlářská 156, 157, Broumov Ukončen příjem nabídek
0692130494 Leskovec – Výstavba požární zdrojnice Ukončen příjem nabídek
0758443293 Výměna povrchů v obci Liptál – ŠKOLA Ukončen příjem nabídek
1485944716 Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska Města Tovačov Ukončen příjem nabídek
7830160791 Předcházení vzniku odpadů v DSO Moravská brána Ukončen příjem nabídek
9176558703 Ivaň – Splašková kanalizace a ČOV Ukončen příjem žádostí o účast
2182225654 Zimní údržba Kunovice Ukončen příjem nabídek
9784665256 Předcházení vzniku odpadů v DSO Hanácký venkov Ukončen příjem nabídek
0487232869 Instalace FVE na vybraných objektech v majetku obce Hněvotín Ukončen příjem nabídek
9954437105 Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic Ukončen příjem nabídek
2015878288 Dodávka silničních panelů Ukončen příjem nabídek
Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka