certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Filtrování
EA / zakázky / zakázky s EA
Dle termínu zahájení / ukončení příjmu nabídek: Od: Do:
Předpokládaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Přehled
EA / zakázky / zakázky s EA
ID Název Stav Akce
7830160791 Předcházení vzniku odpadů v DSO Moravská brána Probíhá příjem nabídek
9176558703 Ivaň – Splašková kanalizace a ČOV Probíhá příjem žádostí o účast
2182225654 Zimní údržba Kunovice Probíhá příjem nabídek
8977921870 Domácí kompostování - obec Věrovany Probíhá příjem nabídek
9784665256 Předcházení vzniku odpadů v DSO Hanácký venkov Probíhá příjem nabídek
0487232869 Instalace FVE na vybraných objektech v majetku obce Hněvotín Probíhá příjem nabídek
9954437105 Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic Ukončen příjem nabídek
2015878288 Dodávka silničních panelů Ukončen příjem nabídek
7058387226 Dodávka vybavení interiéru zámku Přílepy Ukončen příjem nabídek
2489647921 Instalace tří plynových parních kotlů v teplárně Mařatice Ukončen příjem žádostí o účast
5901705836 Vybavení domova pro seniory, Jiráskova 193, Broumov – část 1 a 2 Ukončen příjem nabídek
0554631571 Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí Ukončen příjem nabídek
7765182754 Čistá řeka Bečva – Kanalizace Huslenky, II. etapa Ukončen příjem nabídek
1339056272 Kaple svatého Floriána Čelčice Ukončen příjem nabídek
9556729169 Repase oken a dveří Ukončen příjem nabídek
Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka