certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Filtrování
EA / zakázky / zakázky s EA
Dle termínu zahájení / ukončení příjmu nabídek: Od: Do:
Předpokládaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Přehled
EA / zakázky / zakázky s EA
ID Název Stav Akce
4772299877 Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Stražisko (dodávka kontejnerů) Ukončen příjem nabídek
4337347405 Obec Stražisko – Kontejnery Ukončen příjem nabídek
9077815013 Obec Korouhev – Kontejnery Ukončen příjem nabídek
1626045401 Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev Ukončen příjem nabídek
1671833666 Dodávka technologie pro HARMONIKAS s.r.o. 2021 Ukončen příjem nabídek
1271961014 Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí Ukončen příjem nabídek
3753309217 Nákup malého komunálního vozidla Ukončen příjem nabídek
5752477482 Revitalizace zeleně v Holešově Ukončen příjem nabídek
5781595329 Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění Ukončen příjem nabídek
3410945869 Kogenerační jednotka 1 MWe pro Teplárnu Liberec, a.s. - instalace a montáž a s tím související stavební práce a dodávky Ukončen příjem nabídek
9821790065 Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták – rozšíření dPP Ukončen příjem nabídek
3829805874 Dodávka dopravního automobilu a přívěsu pro řešení mimořádných událostí pro SDH Broumov Ukončen příjem nabídek
4678406491 Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty - 1. etapa Ukončen příjem nabídek
2345271296 Protipovodňová opatření obce Jasenná Ukončen příjem nabídek
9297889904 Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba Ukončen příjem nabídek
Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka