certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Filtrování
EA / zakázky / zakázky s EA
Dle termínu zahájení / ukončení příjmu nabídek: Od: Do:
Předpokládaná hodnota: Min: Max:
Stav:
ID / číslo:
Přehled
EA / zakázky / zakázky s EA
ID Název Stav Akce
5781595329 Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění Ukončen příjem nabídek
3829805874 Dodávka dopravního automobilu a přívěsu pro řešení mimořádných událostí pro SDH Broumov Ukončen příjem nabídek
4678406491 Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty - 1. etapa Ukončen příjem nabídek
2345271296 Protipovodňová opatření obce Jasenná Ukončen příjem nabídek
3659234708 Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice Ukončen příjem nabídek
8833409557 Vybudování školních venkovních sportovišť ve Ptení (předběžné nabídky) Ukončen příjem nabídek
0119882556 Pořízení lesní techniky Ukončen příjem nabídek
8901407127 Modernizace ZŠ Lipová Ukončen příjem nabídek
3321487247 Pozlovice – Stavební úpravy MK a chodník Řetechovská Ukončen příjem nabídek
6353470361 Bytový dům Svésedlická 906 a 907 Ukončen příjem nabídek
7743371627 Dodávky v rámci systému pro separaci KO a bioodpadu v rámci DOS Hanácký venkov Ukončen příjem nabídek
6701983781 Nakládání s tříděnými odpady v obcích DSO Moravská brána III Ukončen příjem nabídek
9769480302 Kogenerační jednotka 1 MWe pro Teplárnu Liberec, a.s. Ukončen příjem nabídek
3083385596 Svoz komunálního odpadu v obcích Těšetice a Luběnice Ukončen příjem nabídek
6359005272 Zakázka na dodávku vysokovakuové pece a vakuové popouštěcí pece včetně příslušenství Ukončen příjem nabídek
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka