certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti

AGENTURA KDV CZECH v.o.s. se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací v souladu s změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny stránky certifikovaného elektronického nástroje KDV provozovaného na adrese https://www.kdv.cz.

Stav souladu

Tyto stránky jsou plně v souladu s WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 10. 2022 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto elektronického nástroje, můžete posílat na e-mailovou adresu podpora@kdv.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka