certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému
Uživatelský manuál
PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY Z POZICE DODAVATELE - 1. Zadávací řízení
nahled

1. Vstup do probíhajících zakázek

Do systému elektronického nástroje KDV vstoupíte prostřednictvím webových stránek www.kdv.cz. Poté klikněte na Přehled zakázek.

nahled

2. Přehled zakázek

Po kliknutí na Přehled zakázek se otevře okno, kde vyberte možnost Přehled zakázek.

nahled

3. Probíhající zakázky

Zobrazí se přehled probíhajících zakázek. Máte možnost vstoupit do všech zakázek určených zadavateli pro všechny dodavatele nebo do zakázek, kde jste byli přizváni k zakázce zadavatelem. Probíhající zakázka je označena zelenou barvou, to znamená, že probíhá lhůta pro podání nabídek. Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé zakázce.

nahled

4. Probíhající zakázka

Najdete zde Základní informace o zakázce, která právě probíhá a Zadávací dokumentaci. Dále pak Hodnotící kritéria zakázky, kde můžete vložit nabídku a Komunikační rozhraní zadávacího řízení pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli.

 
nahled

5. Vložení nabídky

Klikněte na pole pro vložení nabídky a vložte nabídku. Pro přiložení souboru k nabídce klikněte na tlačítko Přidat soubor.

nahled

6. Přidání souboru k nabídce

Pro přidání souboru k nabídce do zakázky vyberte soubor. Poté klikněte na tlačítko Nahrát.

nahled

7. Smazání souboru k nabídce

V případě že chcete přiložený soubor smazat, klikněte na tlačítko Smazat. Pro vložení nabídky klikněte na tlačítko Vložit nabídku.

nahled

8. Vložená nabídka

Nabídka byla úspěšně přijata.

 
nahled

9. Změnit nabídku

Pokud chcete nabídku změnit, klikněte na tlačítko Změnit nabídku a potvrďte změnu. Změnit nabídku je možné jen do ukončení lhůty pro podání nabídek.

nahled

10. Zakázky s ukončeným příjmem nabídek

Pro zobrazení probíhajících zakázek klikněte opět na Přehled zakázek. Ukončená zakázka je označena modrou barvou, to znamená, že byla ukončena lhůta pro podání nabídek a nyní probíhá hodnocení nabídek. Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé zakázce.

nahled

11. Zakázka s ukončeným příjmem nabídek

Náhled ukončené zakázky. Výsledky zadávacího řízení oznamuje uchazečům zadavatel.

nahled

12. Probíhající zakázky - Podmínky účasti

Zobrazí se přehled probíhajících zakázek a žádostí o účast. Máte možnost vstoupit do všech dostupných zakázek / žádostí o účast. Příjem žádostí o účast je označena zelenou barvou, to znamená, že probíhá lhůta pro předložení žádostí o účast. Pomocí filtru "Stav" lze vyfiltrovat přehled zakázek / žádostí o účast tak, aby se zobrazovali jen probíhající žádosti o účast. Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé žádosti o účast do dané zakázky.

 
nahled

13. Příjem žádostí o účast

Najdete zde Základní informace o daném příjmu žádostí o účast, a Určení podmínek účasti. Dále pak formulář pro předložení žádosti o účast a Komunikační rozhraní pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli, případně tech. podporou.

nahled

14. Vložení žádosti o účast

Pro podání žádosti o účast je třeba vložit danou žádost jako soubor. Vložení souboru provedete pomocí kliknutí na ikonu "+".

nahled

15. Přidání souboru do žádosti o účast

Pro přidání souboru k žádosti o účast vyberte soubor. Poté klikněte na tlačítko Přidat soubor.

nahled

16. Smazání souboru z žádosti o účast

V případě že chcete přiložený soubor smazat, klikněte na ikonu popelnice daného souboru. Pro vložení žádosti o účast klikněte na tlačítko Podat žádost o účast.

 
nahled

17. Vložená žádost o účast

Po úspěšném podání žádosti o účast se zobrazí informace "Žádost o účast byla úspěšně podána."

nahled

18. Změna žádosti o účast

Pokud chcete žádost o účast změnit nebo vzít zpět, klikněte na tlačítko Vzít zpět podání žádosti o účast a potvrďte změnu. Změnit žádost o účast je možné jen do ukončení lhůty pro podání žádostí o účast.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka