certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Čelechovice na Hané
Adresa: Hlavní 9
  798 16 Čelechovice na Hané
IČ / IČO: 00288144
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288144
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Čelechovice na Hané
Jarmila Stawaritschová
582373623
obec@celechovice-na-hane.cz

Zástupce zadavatele

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 227178
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20210037 Vybavení odborné polytechnické učebny Zakázka malého rozsahu 23.6.2021
9:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210012 Protipovodňová opatření obce Čelechovice na Hané Zakázka malého rozsahu 8.4.2021
21:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210012 Komunikace v ulici Pod Hrází, Čelechovice na Hané Zakázka malého rozsahu 6.4.2021
13:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210011 Systém sběru odpadů v Čelechovicích na Hané Zakázka malého rozsahu 30.3.2021
11:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210006 Zvýšení bezpečnosti na komunikaci u ZŠ Zakázka malého rozsahu 18.3.2021
18:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210005 Čelechovice na Hané -Prodloužení inženýrských sítí v ulici Pod Kosířem (vodovod, splašková kanalizace) Zakázka malého rozsahu 17.3.2021
19:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200080 Zvýšení bezpečnosti podél silnice III/44931 – chodník Hliníky Zakázka malého rozsahu 17.12.2020
9:30
22.10.2020 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200043 Obecní park u cukrovaru Zakázka malého rozsahu 13.8.2020
8:15
21.7.2020 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200023 Čelechovice na Hané, demolice objektů č.p. 126 a127 Zakázka malého rozsahu 17.5.2020
22:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200022 Čelechovice ZŠ - Polytechnická učebna Zakázka malého rozsahu 17.5.2020
21:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20190025 Výměna oken na staré škole Zakázka malého rozsahu 7.6.2019
11:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20190006 Čelechovice na Hané - kaple obětování Panny Marie, oprava fasád a vlůhkých omítek Zakázka malého rozsahu 18.2.2019
12:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2018090 VO Čelechovice na Hané Zakázka malého rozsahu 17.9.2018
15:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180081 Kotelna nová budova ZŠ Zakázka malého rozsahu 22.8.2018
10:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180048 Snížení energetické náročnosti VO Čelechovice na Hané Zakázka malého rozsahu 13.6.2018
11:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka