certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Městská část Praha - Běchovice
Adresa: Českobrodská 3
  190 11 Praha 9 - Běchovice
IČ / IČO: 00240044
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00240044
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Městská část Praha - Běchovice
+420 281 028
michal.rathouzsky@praha-bechovice.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 60056021
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
2021015 Realizace Náměstí Běchovice Užší řízení 2.1.2023
15:30
15.5.2023 13:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
2022005 Realizace stavby CYKLOSTEZKY 2020 - Trasa I Zjednodušené podlimitní řízení 28.6.2022
10:45
8.8.2022 15:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2021013 Bytové domy Do Panenek II. - zpracování PD Otevřené řízení 6.12.2021
19:00
24.1.2022 8:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2020001 Stavební úpravy a nástavba ZŠ Běchovice Zjednodušené podlimitní řízení 1.6.2020
23:30
17.6.2020 15:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2019001 Zvýšení kapacity MŠ Praha - Běchovice Zjednodušené podlimitní řízení 4.6.2019
18:30
25.6.2019 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2019003 Revitalizace školní zahrady v EVVO stylu a vybudování přírodní učebny v ZŠ Praha - Běchovice Zakázka malého rozsahu 6.5.2019
13:15
15.5.2019 10:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
2017010 Nákup vozidla CAS 20 pro účely fungování JSDH Běchovice Otevřené řízení 30.10.2017
10:45
29.11.2017 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2017008 Revitalizace původní požární nádrže vč. přímého okolí Zjednodušené podlimitní řízení 24.8.2017
12:30
11.9.2017 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka