certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Žďár nad Orlicí
Adresa: Žďár nad Orlicí 133
  517 23 Žďár nad Orlicí
IČ / IČO: 00275565
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00275565
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Žďár nad Orlicí
Martina Benešová, starostka
494 371 516
benesova.zdar@email.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: neuvedeno
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
90533481 Žďár nad Orlicí – II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení Zjednodušené podlimitní řízení 10.3.2022
13:45
28.3.2022 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
03112021 Žďár nad Orlicí, rekonstrukce veřejného osvětlení Zakázka malého rozsahu 16.11.2021
12:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
02112021 Žďár nad Orlicí, rekonstrukce veřejného osvětlení Zakázka malého rozsahu 16.11.2021
12:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000003 Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit Zakázka malého rozsahu 27.6.2018
16:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
6/2016 Stavební úpravy budovy OÚ ve Žďáru nad Orlicí Zakázka malého rozsahu 10.1.2017
9:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000002 Oprava místních komunikací v obci Žďár nad Orlicí Zakázka malého rozsahu 4.8.2016
12:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000001 Stavební úpravy spojené s výměnou zdrojů tepla a úpravou ústředního topení v budově základní a mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí Zakázka malého rozsahu 23.5.2014
10:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka