certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Jasenná
Adresa: Jasenná 190
  763 12 Jasenná
IČ / IČO: 00284017
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284017
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Jasenná
Pavel Machovský, starosta
577456122
ou.jasenna@volny.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 221703
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000017 Stabilizace sesuvu Jasenná - stavební úpravy MK Zakázka malého rozsahu 13.11.2020
15:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000016 Jasenná - bezpečná a přístupná obec pro všechny; chodník podél silnice I/69, II. etapa Zakázka malého rozsahu 6.10.2020
11:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000015 Oprava místních komunikací v obci Jasenná Zakázka malého rozsahu 24.3.2020
17:15
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000014 Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná - Beseda Jasenná Zjednodušené podlimitní řízení 18.2.2020
16:00
16.3.2020 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000013 Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná Zakázka malého rozsahu 10.2.2020
13:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000013 Pořízení traktoru Zakázka malého rozsahu 10.10.2019
10:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000012 Oprava místních komunikací v obci Jasenná Zakázka malého rozsahu 30.5.2019
15:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2019017 Zastřešení zpevněné plochy ve sportovním areálu Jasenná – Výletiště jako místo pasivního odpočinku občanů obce Jasenná a místních spolků Zakázka malého rozsahu 2.4.2019
8:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000011 Polyfunkční dům Jasenná Zakázka malého rozsahu 3.5.2018
10:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000010 Jasenná - doplnění vodovodu Ke Hřišti, řad VD2 Zakázka malého rozsahu 21.3.2018
10:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000009 Komplexní odpadové hospodářství Zakázka malého rozsahu 2.1.2018
15:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000008 Rekonstrukce a přístavba zázemí sportovců parc. č. 334/1, st. 642 k.ú. Jasenná na Moravě Zakázka malého rozsahu 13.6.2017
10:15
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
044/MBAA Stavební úpravy MK č.2 Sokolská - 2.etapa Zakázka malého rozsahu 11.5.2017
12:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000007 Užitkový automobil 4 x 4 pro údržbu obce Jasenná Zakázka malého rozsahu 27.9.2016
16:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
1/2016 Jasenná - dopravní automobil SDH Zakázka malého rozsahu 10.8.2016
17:15
22.8.2016 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka