certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Lubná
Adresa: Lubná 177
  767 01 Lubná
IČ / IČO: 00287458
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00287458
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lubná
Ing. Jan Kováč, starosta
573360363
starosta@obeclubna.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 224195
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
2012036 Oprava opěrné zídky, vstupu OÚ a venkovního schodiště Zakázka malého rozsahu 12.7.2012
16:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka