certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Ludmírov
Adresa: Ludmírov 56
  798 55 Ludmírov
IČ / IČO: 00288446
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288446
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Ludmírov
Jan Kuchař
582383130
stludmirov@volny.cz

Zástupce zadavatele

BM asistent s.r.o.
Richard Klimčák
777589792
klimcak@bmasistent.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 222498
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20240029 Rekonstrukce střechy KD k.u. Milkov na Moravě Zakázka malého rozsahu 17.7.2024
11:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20230026 III37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY“ 2 ÚSEK LUDMÍROV - PRŮTAH Zakázka malého rozsahu 12.9.2023
12:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20230016 Čistírna odpadních vod pro projekt č.p. 2 na parc. č. st. 41 v k. ú. Ludmírov Zakázka malého rozsahu 5.6.2023
12:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20230013 Fit park v obci Ludmírov Zakázka malého rozsahu 17.5.2023
12:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210049 Renovace veřejného osvětlení obce Ludmírov Zakázka malého rozsahu 27.7.2021
13:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20210048 Zkušební vrt Ludmírov - vrt HMO-01 - posilový zdroj pitné vody Zakázka malého rozsahu 27.7.2021
13:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200050 Rekonstrukce místní komunikace Ludmírov - Dětkovice a autobusová zastávka Zakázka malého rozsahu 14.9.2020
11:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200009 III/37346 Ludmírov-Dětkovice-Kladky-4 úsek Užší řízení 28.2.2020
12:15
24.3.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20190052 Místní komunikace Zakázka malého rozsahu 2.10.2019
9:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka