certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Městys Protivanov
Adresa: Náměstí 32
  798 48 Protivanov
IČ / IČO: 00288675
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288675
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Městys Protivanov
Karel Trnečka
582399135
podatelna@protivanov.com

Zástupce zadavatele

BM asistent s.r.o.
Richard Klimčák
777589792
klimcak@bmasistent.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 236800
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20230001 Protivanov - Dopravní automobil Zakázka malého rozsahu 29.12.2023
13:30
3.11.2023 15:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20210005 Městys Protivanov, PD dešťová kanalizace I. etapa Zakázka malého rozsahu 16.11.2021
8:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20210004 Výměna nepropustných ploch v Protivanově Zakázka malého rozsahu 16.8.2021
10:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210003 Revitalizace nájemních bytů v městysi Protivanov Zakázka malého rozsahu 26.4.2021
8:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210002 Oprava místních komunikací ul. K Horce a ul. Na Kopci, Protivanov Zakázka malého rozsahu 25.2.2021
11:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20210001 Rekonstrukce kotelny u MŠ Protivanov Zakázka malého rozsahu 8.2.2021
14:15
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200022 Smlouva o úvěru na akci Novostavba sociálních bytů na parc. č. 789/2 Zakázka zadána na základě vyjímky 21.9.2020
10:30
21.9.2020 10:30 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200021 Rekonstrukce prostoru šaten v budově ZŠ Protivanov Zakázka malého rozsahu 8.7.2020
11:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200020 Rekonstrukce cvičné kuchyně v budově ZŠ Protivanov Zakázka malého rozsahu 8.7.2020
11:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200018 NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 789/2 Zjednodušené podlimitní řízení 28.4.2020
16:00
22.5.2020 13:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200019 Modernizace veřejného osvětlení Protivanov Zakázka malého rozsahu 20.4.2020
14:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200013 Rekonstrukce splaškové kanalizace u ZŠ Zakázka malého rozsahu 2.4.2020
8:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200012 Stavba komunikace - propoje ulic Panská a Nová Zakázka malého rozsahu 30.3.2020
14:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200007 Dodávka svítidel pro veřejné osvětlení Zakázka malého rozsahu 14.2.2020
9:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200005 Technická infrastruktura Protivanov Zakázka malého rozsahu 3.2.2020
11:15
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka