certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem
Adresa: Bystřice pod Lopeníkem 262
  687 55 Bystřice pod Lopeníkem
IČ / IČO: 00290874
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00290874
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Bystřice pod Lopeníkem
Mgr. Viktor Machala, starosta
572646721
obec@bystricepodlopenikem.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 368550
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000007 Rekonstrukce kabin ve sportovním areálu v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem Zakázka malého rozsahu 1.12.2022
11:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000006 Rekonstrukce LC Sedm Bratrů - II. etapa Zakázka malého rozsahu 23.2.2022
10:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2021082 Nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady v mikroregionu Východní Slovácko Otevřené řízení 17.1.2022
10:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000004 Obnova a rozšíření dětského hřiště v Bystřici pod Lopeníkem Zakázka malého rozsahu 5.1.2022
12:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000005 Oprava místní komunikace v obci Bystřice pod Lopeníkem Zakázka malého rozsahu 5.1.2022
12:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000003 Rekonstrukce LC Sedm Bratrů - I. etapa Zakázka malého rozsahu 17.2.2021
9:45
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2019127 Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku Zjednodušené podlimitní řízení 9.12.2019
14:30
8.1.2020 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000002 Rekontrukce LC Zápřední Zakázka malého rozsahu 23.7.2018
13:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000001 Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem Zjednodušené podlimitní řízení 26.2.2018
15:45
21.3.2018 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2017068 Oprava místní komunikace v obci Bystřice pod Lopeníkem Zakázka malého rozsahu 13.7.2017
13:30
31.7.2017 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
022017 Rekontrukce LC Zápřední Zakázka malého rozsahu 15.2.2017
11:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2016100 ZTV lokality BI 1 - I. etapa v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem Zjednodušené podlimitní řízení 30.9.2016
13:00
7.11.2016 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2016042 Oprava povrchu panelové komunikace v Bystřici pod Lopeníkem Zakázka malého rozsahu 15.6.2016
14:15
13.7.2016 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka