certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Cholina
Adresa: Cholina 52
  783 22 Cholina
IČ / IČO: 00299006
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299006
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Cholina
Pavla Bezová
+420 585 348
obec@obeccholina.cz

Zástupce zadavatele

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 238109
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20180057 Zajištění sběru a dalšího nakládání s odpady v obci Cholina Zakázka malého rozsahu 28.6.2018
12:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180055 Dobrá cesta ke zdraví - výstavba multifunkčního hřiště Zakázka malého rozsahu 21.6.2018
10:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180007 Vytvoření a doplnění odpočinkových míst u Svatých vod Zakázka malého rozsahu 5.2.2018
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20170088 Cholina - chodníky náves Zjednodušené podlimitní řízení 9.11.2017
12:30
20.12.2017 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20170043 Výstavba kanalizace a ČOV v obci Cholina Zakázka malého rozsahu 26.6.2017
12:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20170042 Modernizace VO v obci Cholina - střed Zakázka malého rozsahu 23.6.2017
10:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20150414 Rekonstrukce ústředního topení v kulturním domě v obci Cholina Zakázka malého rozsahu 14.4.2015
11:15
20.3.2015 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20140603 Cholina fyzická revitalizace území Zakázka malého rozsahu 3.6.2014
13:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK