certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Kojetín
Adresa: Masarykovo náměstí 20
  752 01 Kojetín
IČ / IČO: 00301370
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00301370
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kojetín
Ing. Jiří Šírek
581 277 411
radnice@radnice.kojetin.cz

Zástupce zadavatele

BM asistent s.r.o.
JUDr. Zdeňka Šrámková
725731931
sramkova@bmasistent.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 211372
URL adresa e-tržiště zadavatele:

U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20170015 Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, optický kabel Kojetín, etapa náměstí Míru Zakázka malého rozsahu 21.4.2017
10:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20170025 Rekonstrukce koupaliště II. etapa Zakázka malého rozsahu 21.4.2017
10:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20170026 Spotrovní areál Sokolovna, osvětlení venkovních kurtů Zakázka malého rozsahu 21.4.2017
10:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20172014 Spotrovní areál Sokolovna, stavební objekty: přestřešení a předlažba přestřešení, instalace lezecké stěny na dětské hřiště, rekonstrukce zdi za přestřešením a rekonstrukce brány a branky Zakázka malého rozsahu 21.4.2017
10:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20170019 VZ pojištění Kojetín Zakázka malého rozsahu 23.3.2017
10:00
18.4.2017 12:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20170013 Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně Zjednodušené podlimitní řízení 8.3.2017
11:30
27.3.2017 12:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20170012 Úvěrová smlouva Zakázka zadána na základě výjimky 7.3.2017
14:00
7.3.2017 14:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20170005 Projektové práce a výkon autorského dozoru - Biocentrum Kojetín Zakázka malého rozsahu 6.2.2017
11:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20160039 Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ZŠ náměstí Míru Zakázka malého rozsahu 5.9.2016
16:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20151729 Konsolidace IT a nové datové služby datového centra MěÚ Kojetín Zjednodušené podlimitní řízení 29.7.2015
15:45
17.8.2015 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20140714 Sportovní hala Kojetín Užší řízení 14.7.2014
9:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20147111 Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín Zakázka malého rozsahu 11.7.2014
10:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20140603 Separace a svoz bioodpadů ve městě Kojetín Zjednodušené podlimitní řízení 3.6.2014
13:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20140521 Revitalizace Masarykova náměstí Kojetín Užší řízení 21.5.2014
11:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20131105 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AKCE REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V KOJETÍNĚ Zjednodušené podlimitní řízení 28.11.2013
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2017 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK