certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Kojetín
Adresa: Masarykovo náměstí 20
  752 01 Kojetín
IČ / IČO: 00301370
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00301370
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kojetín
Ing. Jiří Šírek
581 277 411
radnice@radnice.kojetin.cz

Zástupce zadavatele

BM asistent s.r.o.
Richard Klimčák
777589792
klimcak@bmasistent.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 211372
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20190067 Biocentrum Kojetín Užší řízení 16.12.2019
10:45
3.4.2020 23:59 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20190046 Biocentrum Kojetín Zakázka malého rozsahu 30.8.2019
9:15
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20190016 Rekonstrukce chodníků Kojetín - vypracování projektové dokumentace Zakázka malého rozsahu 8.4.2019
10:15
16.4.2019 10:30 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180097 Smlouva o úvěru 0317558459/LCD Zakázka malého rozsahu 16.10.2018
9:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180095 Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník, zpomalovací pásy Zakázka malého rozsahu 9.10.2018
8:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180094 Nové VO Sladovní, Polní, Sadová a oprava chodníku na ulici Polní Zakázka malého rozsahu 8.10.2018
12:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
20180066 Rekonstrukce Tržní náměstí Zakázka malého rozsahu 19.7.2018
11:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka