certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Huslenky
Adresa: Huslenky 494
  756 02 Huslenky
IČ / IČO: 00303828
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303828
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Huslenky
Oldřich Surala, starosta
571165100
starosta@huslenky.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 221716
URL adresa e-tržiště zadavatele:

U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
201714C0 ZŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení Zakázka malého rozsahu 2.6.2017
10:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000013 Hřbitov v obci Huslenky – zpevněné plochy, veřejné osvětlení Zakázka malého rozsahu 15.3.2017
14:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000012 Stavební úpravy kuchyně v ZŠ Huslenky Zakázka malého rozsahu 9.9.2016
11:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000011 MŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení Zakázka malého rozsahu 9.9.2016
10:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
106/2016 Veřejné osvětlení obce Huslenky - 2. etapa Zakázka malého rozsahu 7.9.2016
15:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000010 Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek Otevřené řízení 2.9.2016
12:00
20.6.2016 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000009 Veřejné osvětlení obce Huslenky - 1. etapa Zakázka malého rozsahu 10.8.2015
13:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000008 Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky Zakázka malého rozsahu 16.10.2014
11:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000007 Cyklostezka Bečva - úsek I a veřejné osvětlení cyklostezky Zakázka malého rozsahu 1.10.2014
12:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000006 Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ Huslenky Zakázka malého rozsahu 1.7.2014
10:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000005 Zřízení kompostárny v obci Huslenky Zjednodušené podlimitní řízení 18.11.2013
13:00
4.12.2013 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
04303828 Zřízení kompostárny v obci Huslenky Zjednodušené podlimitní řízení 14.10.2013
15:00
30.10.2013 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
3/00303828 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 - oprava komunikací v katastru obce Huslenky Zakázka malého rozsahu 8.7.2013
9:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2/00303828 Oprava chodníků u ZŠ v obci Huslenky Zakázka malého rozsahu 8.7.2013
9:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
1/00303828 Zateplení ZŠ Huslenky Zjednodušené podlimitní řízení 15.5.2013
15:00
31.5.2013 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2017 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK