certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Prostřední Bečva
Adresa: Prostřední Bečva 272
  756 56 Prostřední Bečva
IČ / IČO: 00304221
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304221
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Prostřední Bečva
Ing. Radim Gálik, starosta
571643230
starosta@prostrednibecva.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 236781
URL adresa e-tržiště zadavatele:

U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
639236 Prostřední Bečva – zásobování vodou Otevřené řízení 29.9.2016
12:15
31.10.2016 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2015153 Svoz BRKO v obci Prostřední Bečva Zakázka malého rozsahu 19.11.2015
11:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2015138 Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva – III. etapa Zakázka malého rozsahu 2.10.2015
13:45
13.10.2015 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
2015095 Svoz BRKO v obci Prostřední Bečva Zakázka malého rozsahu 3.9.2015
15:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2015113 Zateplení obecního úřadu Prostřední Bečva Zakázka malého rozsahu 11.8.2015
16:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
509325 Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II.etapa Otevřené řízení 10.3.2015
10:15
11.5.2015 15:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00485320 Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II.etapa Otevřené řízení 7.8.2014
10:15
9.9.2014 9:00 Zrušena Zobrazit detail k zakázce
2014112 Energetické úspory ZŠ Prostřední Bečva Zakázka malého rozsahu 1.8.2014
0:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2014113 Zateplení Mateřské školky Prostřední Bečva, č.p. 216 Zakázka malého rozsahu 1.8.2014
0:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2014048 Přírodní koupací biotop v areálu obce Prostřední Bečva Zakázka malého rozsahu 11.7.2014
17:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00483235 Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva Otevřené řízení 1.7.2014
11:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2014074 Zateplení Mateřské školky Prostřední Bečva, č.p. 216 Zakázka malého rozsahu 13.6.2014
10:00
neuvedena Zrušena Zobrazit detail k zakázce
2014031 Stavební úpravy Domu služeb Prostřední Bečva č.p. 430 Zakázka malého rozsahu 7.3.2014
9:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000001 Výběr poskytovatele BÚ k financování projektu: Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva Soutěžní dialog 30.10.2013
16:15
neuvedena Neukončena Zobrazit detail k zakázce
00304221 Stavební úpravy objektů MŠ a hasičské zbrojnice v obci Prostřední Zjednodušené podlimitní řízení 21.5.2013
16:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2017 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK