certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Lutonina
Adresa: Lutonina 114
  763 12 Lutonina
IČ / IČO: 00568601
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568601
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lutonina
Vítězslav Zicha, starosta
577456242
lutonina@volny.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 221729
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
012023 Doplnění vodovodní sítě Lutonina - lokalita Kamenec Zakázka malého rozsahu 28.2.2023
9:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000002 Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina Zakázka malého rozsahu 22.10.2018
19:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka