certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Seninka
Adresa: Seninka 49
  756 11 Seninka
IČ / IČO: 00635821
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00635821
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Seninka
Marie Řezníčková, starostka
571459037
starostka@seninka.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 223274
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000004 Rekonstrukce LC Šatka Zakázka malého rozsahu 18.2.2021
18:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000003 Výstavba Hasičská zbrojnice v Senince Zjednodušené podlimitní řízení 30.12.2020
13:45
16.2.2021 16:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000002 Prodloužení vodovodu - Seninka Zakázka malého rozsahu 25.2.2020
9:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2019031 SVOZ, RECYKLACE A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ČLENSKÝCH OBCÍCH HORNOLIDEČSKA Otevřené řízení 4.7.2019
15:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2018134 Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Seninka Zakázka malého rozsahu 16.1.2019
15:45
29.1.2019 9:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
00000001 Protipovodňová opatření obce Seninka Zakázka malého rozsahu 9.8.2016
15:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
2015183 Oplocení a úprava zpevněných ploch na hřbitově Zakázka malého rozsahu 20.1.2016
16:00
2.2.2016 9:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
510682 Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro členské obce DSO Sdružení obcí Hornolidečska Otevřené řízení 7.10.2015
15:00
29.7.2015 0:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka