certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Obec Hlinsko
Adresa: Hlinsko 13
  751 31 Hlinsko
IČ / IČO: 00636240
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00636240
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Hlinsko
David Linhart
+420724742800
obec.hlinsko@seznam.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: neuvedeno
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
2022001 Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko Užší řízení 14.6.2022
13:00
25.8.2022 9:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20210038 Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko Zakázka malého rozsahu 25.6.2021
10:00
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
201801 Rekonstrukce objektu "Hasičská zbrojnice" Zakázka malého rozsahu 11.12.2018
10:30
neuvedena Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka