certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odb. přípr.
Adresa: Nad Ovčírnou 2528
  760 01 Zlín
IČ / IČO: 14450500
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=14450500
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odb. přípr.
Mgr. Petr Pagáč
577573113
spsp@spspzlin.cz

Zástupce zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 352922
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
00000010 Učebna mechatroniky a automatizace - LASEROVÝ STROJ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Zakázka malého rozsahu 22.10.2018
19:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000009 Učebna mechatroniky a automatizace - VSTŘIKOVACÍ LIS Zakázka malého rozsahu 15.10.2018
14:15
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000007 Učebna mechatroniky a automatizace - 3D TECHNIKA Zakázka malého rozsahu 15.10.2018
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000008 Učebna mechatroniky a automatizace - ICT TECHNIKA Zakázka malého rozsahu 15.10.2018
14:00
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000006 Učebna mechatroniky a automatizace - PNEUMATIKA A ELEKTROPNEUMATIKA Otevřené řízení 7.8.2018
17:00
25.9.2018 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000005 Učebna mechatroniky a automatizace - ROBOTICKÁ RUKA Zjednodušené podlimitní řízení 1.8.2018
9:30
29.8.2018 14:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000004 Zřízení strojírensko – plastikářských dílen - Stavba 2 Zjednodušené podlimitní řízení 13.6.2018
9:45
29.6.2018 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000003 Učebna mechatroniky a automatizace-Stavba 1 Zjednodušené podlimitní řízení 12.6.2018
16:30
29.6.2018 13:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
00000002 SPŠ polytechnická – COP Zlín – Rekonstrukce výměníkové stanice – dodávka stavby Zakázka malého rozsahu 13.6.2016
15:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
201503 SPŠ polytechnická - COP Zlín, rekonstrukce elektroinstalace Jednací řízení bez uveřejnění 30.9.2015
15:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
2015201 SPŠ polytechnická - COP Zlín - Stavební úpravy odborných dílen Zakázka malého rozsahu 15.5.2015
14:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00012015 SPŠ polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie, Nad Ovčírnou 2528 Jednací řízení bez uveřejnění 11.5.2015
9:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
00022015 SPŠ polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie, DM, nám. T.G.M. 2700 Jednací řízení bez uveřejnění 11.5.2015
9:45
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce
510214 SPŠ polytechnická - COP Zlín, rekonstrukce elektroinstalace Otevřené řízení 27.4.2015
9:00
18.5.2015 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
02014202 SPŠ polytechnická - COP Zlín - realizace úspor energie - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi Zakázka malého rozsahu 16.12.2014
15:30
neuvedena Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka