certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 7.8.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Realizace energeticky úsporných opatření v budově ZŠ Fryšták
ID na profilu zadavatele: 00000055
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Operační program životní prostředí 2014-2020; CZ/05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009389

CPV: Stavební úpravy školních budov 45214200-2, Kotle k ústřednímu vytápění 44621220-7, Instalace a montáž plynového zařízení 45333000-0, Instalace a montáž kotlů 45331110-0, Elektroinstalační práce 45310000-3
Předpokládaná hodnota: 4 251 381 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 22.6.2020 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 13.7.2020 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 7.8.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zregulování topné soustavy - tzn. provedení technického řešení MaR do jednotlivých místností objektu ZŠ, měření teploty v místnostech, regulaci otopných těles v místnostech pomocí elektronicky řízených hlavic, osazení regulační techniky pro plynovou kotelnu a rozdělovač v budově a dále dodávka a montáž závěsných kondenzačních kotlů zapojených do kaskády

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zregulování topné soustavy - tzn. provedení technického řešení MaR do jednotlivých místností objektu ZŠ, měření teploty v místnostech, regulaci otopných těles v místnostech pomocí elektronicky řízených hlavic, osazení regulační techniky pro plynovou kotelnu a rozdělovač v budově a dále dodávka a montáž závěsných kondenzačních kotlů zapojených do kaskády

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 129.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 12.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavacich podminek c. 1.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 122.7 kB od 1.7.2020 v 17:15:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 2.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 567.2 kB od 3.7.2020 v 12:45:00
bez omezení
Oznameni rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 94.3 kB od 7.8.2020 v 9:00:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně přílohy.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.3 MB od 10.8.2020 v 15:15:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 59.6 kB od 21.4.2022 v 14:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
46994955 INSTOP, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28049802 FLEA s.r.o.
46994955 INSTOP, spol. s r. o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název Akce
28603133 MĚŘENÍ A REGULACE S.R.O.

×

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka