certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 10.5.2024 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Odvlhčení suterénu sokolovny Fryšták
ID na profilu zadavatele: 00000051
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 15.12.2023 v 9:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 13.12.2023
Datum ukončení plnění smlouvy: 10.5.2024

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Odvlhčení suterénu sokolovny Fryšták.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 578.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Odvlhčení suterénu sokolovny, Fryšták.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 123.3 kB od 9.4.2024 v 15:15:00
bez omezení
Dohoda o narovnání - Odvlhčení suterénu Sokolovny.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.4 MB od 9.5.2024 v 8:15:00
bez omezení
Odvlhčení suterénu sokolovny Fryšták.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 119.4 kB od 13.5.2024 v 9:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
29258006 HS Stavby s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka