certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Lukov
Adresa: K Lůčkám 350
763 17 Lukov
IČ / IČO: 00284173
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Lukov

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 19.10.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Nábytkové vybavení OÚ a MŠ Lukov
ID na profilu zadavatele: 1-2020
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 3.11.2020 v 15:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 19.10.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel s e zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedených terrmínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dodávku a montáž nábytkového vybavení pod názvem: Nábytkové vybavení OÚ a MŠ Lukov.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel s e zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedených terrmínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dodávku a montáž nábytkového vybavení pod názvem: Nábytkové vybavení OÚ a MŠ Lukov.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva-nábytek.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.5 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
68043589 Jiří Konečný

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka