certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Čelechovice na Hané
Adresa: Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané
IČ / IČO: 00288144
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288144
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Čelechovice na Hané
Jarmila Stawaritschová
582373623
obec@celechovice-na-hane.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 25.10.2021 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Systém sběru odpadů v Čelechovicích na Hané
ID na profilu zadavatele: 20210011
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: 1.029.000
Datum zahájení / uveřejnění: 30.3.2021 v 11:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 24.3.2021
Datum ukončení plnění smlouvy: 25.10.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení nádob a velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad v rámci projektu, jehož cílem je navýšení kapacity stávajícího systému odpadů v Čelechovicích na Hané. Konkrétně je předmětem zakázky následující: - 460 ks – nádoba 240 l na papír - 460 ks – nádoba 240 l na plastnápojový karton - 5 ks – nádoba 1100 l na papír - 9 ks – nádoba 1100 l na plastnápojový karton

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je pořízení nádob a velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad v rámci projektu, jehož cílem je navýšení kapacity stávajícího systému odpadů v Čelechovicích na Hané. Konkrétně je předmětem zakázky následující: - 460 ks – nádoba 240 l na papír - 460 ks – nádoba 240 l na plastnápojový karton - 5 ks – nádoba 1100 l na papír - 9 ks – nádoba 1100 l na plastnápojový karton

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Kupní smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 8.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
skutečně uhrazená cena.docx Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 13.3 kB od 25.10.2021 v 13:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
26224178 FCC Prostějov, s-r-o-

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka