certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Přemyslovice
Adresa: 281
798 51 Přemyslovice
IČ / IČO: 00288683
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/oznameni.php?id=8
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Přemyslovice
Lubomír Štaffa
+420582378291
oupremyslovice@iol.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Obec Přemyslovice
Iveta Pořízková
+420582378291
oupremyslovice@iol.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 9.5.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Přemyslovice – regenerace veřejných ploch – lokalita u obecního domu a lokalita u pomníku
ID na profilu zadavatele: 00000006
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 24.5.2018 v 11:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 9.5.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je regenerace veřejných ploch dvou lokalit u obecního domu a u pomníku v obci Přemyslovice. Rozprostírá se západním směrem v území bývalých zahrad. Na území rekonstrukcí vznikne dům pro seniory a část budoucí parkové zahrady je již do návrhu zapojena. Lokalita u pomníku bude regenerována prostřednictvím výsadby stromů, které v místě zcela chybí. Plocha u pomníku tvoří část veřejného prostranství centrální návsi, ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je regenerace veřejných ploch dvou lokalit u obecního domu a u pomníku v obci Přemyslovice. Rozprostírá se západním směrem v území bývalých zahrad. Na území rekonstrukcí vznikne dům pro seniory a část budoucí parkové zahrady je již do návrhu zapojena. Lokalita u pomníku bude regenerována prostřednictvím výsadby stromů, které v místě zcela chybí. Plocha u pomníku tvoří část veřejného prostranství centrální návsi, kde se nachází točna pro autobusy. Jihovýchodní okraj parkové plochy vymezuje betonové koryto Přemyslovického potoka, od kterého je parčík oddělen pletivovým oplocením. V rámci veřejné zakázky dojde k odstranění v lokalitě u obecního domu 1 ks solitérního listnatého stromu, porostů a skupin dřevin na ploše celkem 180 m2. V lokalitě u pomníku bude odstraněno 5 ks solitérních stromů jehličnatých, 1 ks solitérního stromu listnatého z pěstebních důvodů. Dále dojde k odstranění porostů a skupin dřevin celkem 44 m2, keřů solitérních 56 m2. Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování v ploše 3070 m2. Celkový počet vysazených stromů je 24 ks.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SOD s vítězem-Zahrada Olomouc SCAN.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.9 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
48395013 ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka