certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Kunovice
Adresa: náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ / IČO: 00567892
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan
572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 29.9.2021 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Úprava budovy MěÚ Kunovice- 3. NP
ID na profilu zadavatele: 2020090
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: stavební práce 45000000-7, klempířské práce 45261310-0, instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků 45421100-5, kotle 44621200-1, instalace a montáž výtahů 45313100-5, elektroinstalační práce 45310000-3, stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8, plynové potrubí 44161100-7
Předpokládaná hodnota: 9 164 762 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 26.8.2021 v 16:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 13.9.2021 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 29.9.2021

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce prostor v budově městského úřadu Kunovice, který se nachází ve 3. NP. Nově se zde vytvoří kanceláře, zasedací místnost, sociální zázemí a skladovací prostor. Součástí rekonstrukce bude také provedení nového výtahu do stávající výtahové šachty. Mimo jiné budou provedena úsporná opatření v podobě výměny svítidel. Rekonstrukce zahrnuje i plynovou kotelnu.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce prostor v budově městského úřadu Kunovice, který se nachází ve 3. NP. Nově se zde vytvoří kanceláře, zasedací místnost, sociální zázemí a skladovací prostor. Součástí rekonstrukce bude také provedení nového výtahu do stávající výtahové šachty. Mimo jiné budou provedena úsporná opatření v podobě výměny svítidel. Rekonstrukce zahrnuje i plynovou kotelnu.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky_090.pdf Výzva k podání nabídek 595.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace vc. prilohy c. 1-3, c. 6-8.zip Zadávací dokumentace 2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Priloha c. 4 - cast 1.zip Zadávací dokumentace 24.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Priloha c. 4 - cast 2.zip Zadávací dokumentace 7.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
priloha c. 5 - polozkovy rozpocet s v.v..xlsx Zadávací dokumentace 1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení zadavatele o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 426.3 kB od 21.9.2021 v 16:15:00
bez omezení
SoD_VANTO_MěÚ Kunovice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 9.4 MB od 29.9.2021 v 14:30:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 1.9 MB od 5.10.2021 v 11:00:00
bez omezení
SUC_2021_Rekonstrukce MěÚ Kunovice.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 521.4 kB od 25.4.2022 v 10:15:00
bez omezení
Dodatek č.1 k SoD_VANTO_MěÚ Kunovice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.5 MB od 2.7.2022 v 18:45:00
bez omezení
Dodatek č.1 k SoD_VANTO_MěÚ Kunovice_R1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5.7 MB od 15.7.2022 v 12:30:00
bez omezení
Dodatek č.1 k SoD_VANTO_MěÚ Kunovice_R2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5.2 MB od 29.7.2022 v 10:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28269314 STAVBY VANTO, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28269314 STAVBY VANTO, s.r.o.
00207608 PaPP, spol. s r. o.
46992715 3V & H, s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název Akce
29266190 MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
28347889 Klimabott s.r.o.
44962185 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.
29277051 Stavby Hroch s.r.o.

×

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka