certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Adresa: Benátky 1779
755 01 Vsetín
IČ / IČO: 13643878
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Mgr. Josef Slovák, ředitel
731555010
slovak.josef@sosvsetin.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 27.10.2016 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - lakovací kabina na OP Bobrky
ID na profilu zadavatele: 2016080
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 42900000-5 různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení, 45300000-0 stavební montážní práce, 45310000-3 elektroinstalační práce, 39717200-3 klimatizační zařízení
Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 30.9.2016 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 14.10.2016 v 14:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 27.10.2016

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace kombinované lakovací (stříkací) a sušící kabiny pro potřeby výuky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – všech automobilových oborů, dodávka, montáž a instalace technického zázemí lakovací a sušící kabiny (VZT jednotky a elektrického rozvaděče) a provedení souvisejících sta-vebních prací a montáže vzduchotechnické jednotky. Stavební práce spočívají ve sta-vebních úpravách místnosti skladu ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace kombinované lakovací (stříkací) a sušící kabiny pro potřeby výuky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – všech automobilových oborů, dodávka, montáž a instalace technického zázemí lakovací a sušící kabiny (VZT jednotky a elektrického rozvaděče) a provedení souvisejících sta-vebních prací a montáže vzduchotechnické jednotky. Stavební práce spočívají ve sta-vebních úpravách místnosti skladu nebezpečného odpadu v objektu A v areálu SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - Bobrky na p.č. 125391. Stavebními úpravami dojde ke změně užívání místnosti, do místnosti bude nově osazena kombinovaná lakovací a sušící kabina, která je předmětem veřejné zakázky.Evidenční číslo VZ: VZ20162004.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
výzva k podání nabídky včetně příloh.zip Zadávací dokumentace 18.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Smlouva o dílo včetně příloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.9 MB od 11.11.2016 v 12:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka