certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Adresa: Benátky 1779
755 01 Vsetín
IČ / IČO: 13643878
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Mgr. Josef Slovák, ředitel
731555010
slovak.josef@sosvsetin.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 22.6.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Modernizace CNC obrábění
ID na profilu zadavatele: 2017112
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Integrovaný regionální operační program; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002778

CPV: stavební práce-45000000-7, instalace a montáž ocelových konstrukcí pro budovy - 45262410-8, stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce - 45420000-7, instalace a montáž větrání a klimatizace - 45331200-8
Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 10.5.2018 v 15:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 24.5.2018 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 22.6.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy v části stávající strojní dílny haly F v souvislosti s instalací nových CNC strojů.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy v části stávající strojní dílny haly F v souvislosti s instalací nových CNC strojů.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Vyzva k podani nabidky.pdf Oznámení / výzva - jiná 5.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 7.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Protokol z prohlídky místa plnění.pdf Dokument – jiný 495.3 kB od 21.5.2018 v 11:45:00
bez omezení
Oznameni rozhodnuti o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 90.3 kB od 5.6.2018 v 16:30:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 23.7 MB od 28.6.2018 v 14:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25860852 JASY Vsetín s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka