certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
Adresa: Lukovská 112
763 14 Zlín - Štípa
IČ / IČO: 00090026
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
Roman Horský
577914180
office@zoozlin.eu

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 19.4.2022 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Karibuni II – zpracování projektové dokumentace
ID na profilu zadavatele: 2021100
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-047315
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
CPV: Technické projektování 71320000-7, Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5.
Předpokládaná hodnota: 17 500 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 24.2.2022 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 17.3.2022 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 19.4.2022

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na služby je:- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. potřebných průzkumů (DSP), - zpracování dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací, - výkon inženýrské činnosti (zajištění vydání společného povolení) a další inženýrské činnosti,- zajištění činnosti koordinátora BOZP ve fázi projekční přípravy dle zák. č. 3092006 Sb., v platném ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na služby je:- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. potřebných průzkumů (DSP), - zpracování dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací, - výkon inženýrské činnosti (zajištění vydání společného povolení) a další inženýrské činnosti,- zajištění činnosti koordinátora BOZP ve fázi projekční přípravy dle zák. č. 3092006 Sb., v platném znění,- zpracování 3D modelu v BIM ve všech stupních projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část projektové dokumentace byly jednoznačně v souladu. Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou zpracovány ve formátech a počtech uvedených v návrhu smlouvy o dílo. Výkon autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odstavec 3 zákona – nové služby a bude případně zasmluvněn s využitím jednacího řízení bez uveřejnění postupem, který je blíže popsán v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy o dílo).

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadávací dokumentace.zip Zadávací dokumentace 4.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Smlouva vč. přílohy.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 7.6 MB od 21.4.2022 v 9:30:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 1.6 MB od 26.4.2022 v 11:45:00
bez omezení
Dodatek č.1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 255.7 kB od 9.10.2023 v 10:30:00
bez omezení
Dodatek č.2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 256.2 kB od 9.10.2023 v 10:30:00
bez omezení
Dodat č. 3.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 261.9 kB od 9.10.2023 v 10:30:00
bez omezení
231006 Dodatek č. 4_podp MPA.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 275 kB od 9.10.2023 v 10:30:00
bez omezení
KARIBUNI_II_etapizace.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6.6 MB od 9.10.2023 v 10:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
27086631 Masák & Partner, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
27086631 Masák & Partner, s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název Akce
47237287 ČOS exim, s.r.o.
44264020 TECHNISERV, spol. s r.o.
1383499 Ing. Petr Bálek
24832618, TZB Consult Prague s.r.o.

×

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka