certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Adresa: Vsetínská 941/78
757 01 Valašské Meziříčí
IČ / IČO: 00098639
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00098639
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Ing. Libor Lenža, ředitel
571611928
libor.lenza@astrovm.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 4.7.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu
ID na profilu zadavatele: 2016047
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Operační program Životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001540

CPV: stavební práce - 45000000-7, tepelné izolace - 45321000-3, instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků - 45421100-5, instalace a montáž ústředního topení - 45331100-7
Předpokládaná hodnota: 1 080 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 16.2.2017 v 15:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 6.3.2017 v 11:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 28.3.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 4.7.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy stávajícího provozně-technického objektu za účelem snížení spotřeby tepelné energie na jeho provoz. Součástí stavby je provedení rekonstrukce plynové kotelny.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy stávajícího provozně-technického objektu za účelem snížení spotřeby tepelné energie na jeho provoz. Součástí stavby je provedení rekonstrukce plynové kotelny.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 14.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 6.2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Protokol z prohlidky mista plneni.pdf Informace o umožnění prohlídky místa plnění... 4.4 MB od 27.2.2017 v 14:30:00
bez omezení
Rozhodnutí o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 959.3 kB od 21.3.2017 v 13:45:00
bez omezení
SoD vc. priloh.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6.4 MB od 28.3.2017 v 17:30:00
bez omezení
Dodatek c. 1 k SOD.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6.6 MB od 30.5.2017 v 10:00:00
bez omezení
VZ_uhrazena-cena-PTO-zatepleni.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 808.2 kB od 29.1.2018 v 15:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25860852 JASY Vsetín s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka