certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Brumov-Bylnice
Adresa: Hildy Synkové 942
763 Brumov-Bylnice
IČ / IČO: 00283819
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Brumov-Bylnice

Kontaktní osoba k řízení / VZ

Město Brumov-Bylnice
Kamil Macek
+420577305111
kamilmacek@brumov-bylnice.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka neukončena

Účastníci mohou do 24.5.2021 v 9:00 podávat své nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní zájemci).

Informace o veřejné zakázce

Název: Brumov-Bylnice, dostavba MŠ Družba
ID na profilu zadavatele: 072021
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

IROP

CPV: 45214200-2
Předpokládaná hodnota: 23 505 600 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 27.4.2021 v 22:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 24.5.2021 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba“ dle dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace (výzvy). Součástí přílohy č. 2 je i výkaz výměr. Zakázka není rozdělena na části. Pozn. v projektové dokumentaci je specifikováno také gastro vybavení MŠ (PS 01 Gastrotechnologie). Tento provozní soubor není předmětem tohoto zadávacího řízení.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba“ dle dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace (výzvy). Součástí přílohy č. 2 je i výkaz výměr. Zakázka není rozdělena na části. Pozn. v projektové dokumentaci je specifikováno také gastro vybavení MŠ (PS 01 Gastrotechnologie). Tento provozní soubor není předmětem tohoto zadávacího řízení.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva a zadávací dokumentace MŠ Družba - Brumov-Bylnice.pdf Zadávací dokumentace 224.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 1 krycí list nabídky.doc Zadávací dokumentace 37.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 2 PD, výkaz výměr.001 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 2 PD, výkaz výměr.002 Zadávací dokumentace 25 MB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 2 PD, výkaz výměr.003 Zadávací dokumentace 8.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 2 PD, výkaz výměr.crc Zadávací dokumentace 67 B od data uveřejnění
bez omezení
postup uložení a otevření přílohy č.2.pdf Zadávací dokumentace 32.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 3 návrh smlouvy o dílo.docx Zadávací dokumentace 59.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 4 čestné prohlášení o základní způsobilosti.docx Zadávací dokumentace 18.7 kB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 5 seznam poddodavatelů.docx Zadávací dokumentace 18.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Př. 6 technické podmínky elektronické komunikace.pdf Zadávací dokumentace 52.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatečné informace č. 1.pdf Dodatečné informace 143.3 kB od 6.5.2021 v 21:15:00
bez omezení
Př. 3 návrh smlouvy o dílo_dodatečné informace č.1.pdf Dodatečné informace 159.4 kB od 6.5.2021 v 21:15:00
bez omezení
Př. 3 návrh smlouvy o dílo_dodatečné informace č.1.docx Dodatečné informace 59.2 kB od 6.5.2021 v 21:15:00
bez omezení
SO01 D14g SP_dod.inf.1.xlsx Dodatečné informace 74.2 kB od 6.5.2021 v 21:15:00
bez omezení
Dodatečné informace č. 2.pdf Dodatečné informace 133.1 kB od 7.5.2021 v 18:00:00
bez omezení
FASADNI NAPIS.pdf Dodatečné informace 297.3 kB od 7.5.2021 v 18:00:00
bez omezení
Dodatečné informace č. 3.pdf Dodatečné informace 133.7 kB od 11.5.2021 v 14:15:00
bez omezení
Dodatečné informace č. 4.pdf Dodatečné informace 136.4 kB od 18.5.2021 v 9:45:00
bez omezení
příloha k dotazu č.12 - PENB.pdf Dodatečné informace 3.1 MB od 18.5.2021 v 9:45:00
bez omezení
SO01 D14e SP_dod.inf.4.xlsx Dodatečné informace 38.7 kB od 18.5.2021 v 9:45:00
bez omezení
Dodatečné informace č. 5.pdf Dodatečné informace 132.2 kB od 18.5.2021 v 15:30:00
bez omezení
D14a_vv_dod.inf.5.xls Dodatečné informace 51.5 kB od 18.5.2021 v 15:30:00
bez omezení
Dodatečné informace č. 6.pdf Dodatečné informace 131.6 kB od 19.5.2021 v 21:30:00
bez omezení
SO00, IO03, SO01 stavební část SP_dod.inf.6.xlsx Dodatečné informace 1.2 MB od 19.5.2021 v 21:30:00
bez omezení
SO_01_D11_zam_30_1.pdf Dodatečné informace 423.6 kB od 19.5.2021 v 21:30:00
bez omezení
SO_01_D11_zam_31_1.pdf Dodatečné informace 393.5 kB od 19.5.2021 v 21:30:00
bez omezení
SO_01_D11_zam_32_1.pdf Dodatečné informace 359.6 kB od 19.5.2021 v 21:30:00
bez omezení
Oznámení o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 117.6 kB od 1.6.2021 v 15:30:00
bez omezení
Seznam_účastníků_zakázky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 154.6 kB od 1.6.2021 v 15:30:00
bez omezení
Výsledné_pořadí_zakázky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 153.7 kB od 1.6.2021 v 15:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka