certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 7.5.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Průtah Fryštákem 2. a 3. etapa, chodníky, obruby
ID na profilu zadavatele: 2015014
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7, 45233160-8, 45233100-0, 45316100-6, 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 5 365 507 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 14.5.2015 v 15:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 7.5.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky Průtah Fryštákem 2. a 3. etapa, chodníky, obruby na stavební práce jsou:a) Úpravy chodníku na ulici Zlínská ve Fryštáku (2. Etapa průtahu). Řešený úsek chodníku se nachází podél silnice na ul. Zlínská ( II490 ) od mostu přes Hornoveský potok směrem na Zlín. Chodník je umístěn vlevo ve směru staničení. Součástí stavby není chodník na ulici Přehradní včetně osvětleného místa pro přecházení chodců, které bylo řešeno ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky Průtah Fryštákem 2. a 3. etapa, chodníky, obruby na stavební práce jsou:a) Úpravy chodníku na ulici Zlínská ve Fryštáku (2. Etapa průtahu). Řešený úsek chodníku se nachází podél silnice na ul. Zlínská ( II490 ) od mostu přes Hornoveský potok směrem na Zlín. Chodník je umístěn vlevo ve směru staničení. Součástí stavby není chodník na ulici Přehradní včetně osvětleného místa pro přecházení chodců, které bylo řešeno v předstihu v roce 2014. Řešená část chodníku je ukončena napojením chodníku do ul. Sportovní. Délka řešeného úseku chodníku podél ulice Zlínské je 431,9 m. Sestává ze stavebních objektů: SO 101 Chodník je z důvodu předložení žádosti o dotaci ze SFDI členěn naSO 101.1 Chodník – uznatelné náklady a SO 101.2 Chodník – neuznatelné nákladyb) Silnice II490 – Fryšták, průjezdní úsek, 2. Etapa – řeší stavební práce související s opravou komunikace hrazené z rozpočtu města Fryšták, které z vlastnických důvodů nejsou hrazeny ŘSZK (obruby, sjezdy) a vedlejší náklady pro celou zakázku. Sestává ze stavebních objektů: SO 000 Nestavební a ostatní náklady SO 102.1 Obruby SO 102.2 Úprava a napojení sjezdů a MKSO 102.4 Demolice lávky pro pěšíc) Fryšták, průjezdní úsek 3. Etapa, chodník. Řešený úsek chodníků se nachází po obou stranách silnice II490 od mostu přes Hornoveský potok po vjezd na náměstí Míru. Sestává ze stavebních objektů:SO 101.1 Chodník – uznatelné nákladySO 101.2 Chodník – neuznatelné náklady SO 401 Přeložka sloupů VO d) Silnice II490 – Fryšták, průjezdní úsek, 3. etapa – řeší stavební práce související s opravou komunikace hrazené z rozpočtu města Fryšták, které z vlastnických důvodů nejsou hrazeny ŘSZK (obruby, sjezdy). Sestává ze stavebních objektů: SO 102.1 ObrubySO 102.2 Napojení ploch a komunikací SO 102.3 Dopravní značení MK

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
SOD+Příloha1_OBCH_PODM.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 13 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2_SOD_Položkový rozpočet.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 24.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č.3_SOD_Harmonogram.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 361.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4_SOD_Plná moc.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 406.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
D1_Sml_MF_Porr_PrutahFryštakem2a3etapaChodnikyObruby.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 72.1 kB od 4.11.2015 v 13:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK