certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 26.10.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Autobusové zastávky - křižovatka II/489 a ul. Vítovská, Fryšták
ID na profilu zadavatele: 00000007
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 4.11.2015 v 14:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 26.10.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednavatele dílo vymezené v bodu 2.2. až 2.3. této smlouvy ( dále jen dílo ) za cenu sjednanou podle části IV. této smlouvy

Předmět zakázky

×

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednavatele dílo vymezené v bodu 2.2. až 2.3. této smlouvy ( dále jen dílo ) za cenu sjednanou podle části IV. této smlouvy

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Sml_MF_MonstavMorava_AutobusZastávkyKřižII489UliceVitovskaFryštak.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od 4.11.2015 v 14:00:00
bez omezení
SOD_D1MF_Monstavby.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 853.2 kB od 9.6.2016 v 18:45:00
bez omezení
SOD D2.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 571.8 kB od 20.12.2016 v 13:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK