certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 6.12.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Dobudování vodovodních řádů Fryšták
ID na profilu zadavatele: 643879
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
CPV: 45000000-7 , 45231300-8 , 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 9 190 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 14.9.2016 v 9:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 17.10.2016 v 13:30
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 13.12.2016
Datum ukončení plnění smlouvy: 6.12.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: Část 1-Vodovod Fryšták – Žabárna, Část 2-Prodloužení vodovodu Dolní Ves - Vylanta. Uchazeč je oprávněn podat nabídku jak pouze do jedné (kterékoli) části veřejné zakázky, tak do obou částí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky pro část 1 jsou stavební práce řešící zásobování pitnou vodou v místní části Fryšták – Žabárna. Voda je určena pro sociální účely obyvatel ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: Část 1-Vodovod Fryšták – Žabárna, Část 2-Prodloužení vodovodu Dolní Ves - Vylanta. Uchazeč je oprávněn podat nabídku jak pouze do jedné (kterékoli) části veřejné zakázky, tak do obou částí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky pro část 1 jsou stavební práce řešící zásobování pitnou vodou v místní části Fryšták – Žabárna. Voda je určena pro sociální účely obyvatel jednotlivých připojených RD a podnikatelských aktivit v území a pro vnější požární zajištění v zastavěném území. Součástí stavby nejsou domovní přípojky k jednotlivým RD a ostatním uvedeným objektům, které nutno řešit individuálně v rámci jednotlivých nemovitostí. Stavba řeší vybudování II. etapy veřejného vodovodu v místní části Fryšták – Žabárna a s napojením na již zrealizovaný vodovod I. etapy. Předmětem veřejné zakázky pro část 2 jsou stavební práce na rozšíření vodovodní sítě ve městě Fryšták, v lokalitě „Vylanta“. Vybudováním vodovodu vzniknou podmínky pro připojení stávajících objektů RD na vodovodní síť, které jsou doposud závisle na vlastní zdroje. Předpokládaná hodnota pro část 1: 6 180 000,-Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota pro část 2: 3 010 000,-Kč bez DPH

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Zadavaci dokumentace_pro cast 1 a cast 2.zip Zadávací dokumentace 28.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
oduvodneni VZ.pdf Odůvodnění veřejné zakázky 65.3 kB od 15.9.2016 v 16:15:00
bez omezení
dodatecne informace c. 1.zip Dodatečné informace 624.1 kB od 23.9.2016 v 14:15:00
bez omezení
SoD vcetne priloh_1. cast_Zabarna.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 16.7 MB od 14.12.2016 v 9:15:00
bez omezení
SoD vcetne priloh_2. cast_Vylanta.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 20.6 MB od 14.12.2016 v 9:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele_část 1 - Vodovod Fryšták - Žabárna.pdf Písemná zpráva 1.3 MB od 15.12.2016 v 14:30:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele_část 2 - Prodloužení vodovodu Dolní Ves - Vylanta.pdf Písemná zpráva 1.7 MB od 15.12.2016 v 14:30:00
bez omezení
dodatek c. 1 ke smlouve o dilo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1 MB od 22.5.2017 v 14:30:00
bez omezení
SMO a.s. - dodatek č. 1-Vodovod Žabárna.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.6 MB od 8.6.2017 v 15:45:00
bez omezení
D2_SML_LB2000_Vodovod_DV-Vylanta.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.1 MB od 12.9.2017 v 13:15:00
bez omezení
Oznámení o ceně - dobudování vodovod. řádů Fryšták.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 215.1 kB od 7.12.2017 v 10:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
42339839 SMO a.s.
64618081 LB 2000, s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
64618081 LB 2000, s.r.o.
27765971 IMOS group s.r.o.
42339839 SMO a.s.
64618081 LB 2000, s.r.o.
42339839 SMO a.s.
27765971 IMOS group s.r.o.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK