certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 11.1.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Monitoring uzavřené skládky TKO Fryšták - Žabárna
ID na profilu zadavatele: 00000011
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 19.1.2017 v 15:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 11.1.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje a podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést dílo: ,,Monitoring uzavřené skládky TKO Fryšták - Žabárna. Předmětem je zajištění monitorovacích prací na uzavřené skládce TKO - Fryšták - Žabárna, p.č. 13711, 13712, 13713, 13951, 1380 k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták, v souladu se schváleným provozním řádem uzavřené skládky TKO - Fryšták - Žabárna. Objednatel se zavazuje dílo ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje a podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést dílo: ,,Monitoring uzavřené skládky TKO Fryšták - Žabárna. Předmětem je zajištění monitorovacích prací na uzavřené skládce TKO - Fryšták - Žabárna, p.č. 13711, 13712, 13713, 13951, 1380 k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták, v souladu se schváleným provozním řádem uzavřené skládky TKO - Fryšták - Žabárna. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla a podmínek této smlouvy.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Vodní zdroje Holešov a.s.-Monitoring uzavřené skládky.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.3 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
46900021 Vodní zdroje Holešov a.s.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka