certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 9.2.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Příprava území hřbitova - kácení stromů
ID na profilu zadavatele: 00000013
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 9.2.2017 v 16:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 9.2.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést dílo ,,Příprava území hřbitova - kácení stromů. jedná se o rizikové kácení 23 ks líp srdčitých na hřbitově ve Fryštáku dle pokynů objednatele. Součástí díla je zpracování a likvidace dřevní hmoty, úklid.

Předmět zakázky

×

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést dílo ,,Příprava území hřbitova - kácení stromů. jedná se o rizikové kácení 23 ks líp srdčitých na hřbitově ve Fryštáku dle pokynů objednatele. Součástí díla je zpracování a likvidace dřevní hmoty, úklid.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Ořez stromů-Příprava území hřbitova-kácení stromů.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.5 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
65831811 Ořez stromů - Radovan Kučera

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka