certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 12.6.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták
ID na profilu zadavatele: 2017015
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: stavební práce - 45000000-7, chodníky a jiné zpevněné povrchy - 45233160-8, výkopové a zemní práce -45112000-5, krajinné úpravy zelených ploch - 45112710-5, stavební práce vztahující se k dešťovému potrubí - 45232130-2, architektonické, technické a zeměměřičské služby - 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 12 040 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 16.3.2017 v 15:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 4.4.2017 v 9:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 12.6.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je regenerace ploch a prvků oplocení a zeleně, doplnění mobiliáře. Regenerace se zejména projevuje v náhradě dožitých, nebo narušených částí hřbitova: pochůzných ploch, oplocení, doplnění mobiliáře a doplnění infrastruktury.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je regenerace ploch a prvků oplocení a zeleně, doplnění mobiliáře. Regenerace se zejména projevuje v náhradě dožitých, nebo narušených částí hřbitova: pochůzných ploch, oplocení, doplnění mobiliáře a doplnění infrastruktury.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Vyzva k podani nabidky.pdf Oznámení / výzva - jiná 592.2 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 64.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_PSG Construction.pdf Rozhodnutí o vyloučení účastníka 1.5 MB od 27.4.2017 v 14:45:00
bez omezení
Rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 623.3 kB od 27.4.2017 v 14:45:00
bez omezení
SoD vcetne prilohy c. 1.zip Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 11.9 MB od 20.6.2017 v 11:15:00
bez omezení
priloha c. 2 k SoD - naceneny vykaz vymer.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 19.4 MB od 20.6.2017 v 11:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemná zpráva 1.1 MB od 30.6.2017 v 13:15:00
bez omezení
dodatek č.1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 15.9 MB od 1.12.2017 v 13:00:00
bez omezení
Dodatek č. 2 k SOD Fryšták.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 15.6 MB od 15.12.2017 v 14:30:00
bez omezení
Oznámení o skutečně uhrazené ceně - regenerace hřbitova.pdf Oznámení / výzva - jiná 208.5 kB od 13.6.2018 v 14:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
42339839 Společnost "SMO - GEOSTAV"

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
42339839 Společnost "SMO - GEOSTAV"
05042020 PSG Construction a. s.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka