certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 1.12.2017 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Přípolož kabelu a nové VO + přemístění rozhlasu na ul. Osvobození V ve Fryštáku
ID na profilu zadavatele: 00000015
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 8.8.2017 v 13:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 4.8.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 1.12.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Na základě této smloluvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést dílo Přípolož kabelu a nové VO + přemístění rozhlasu na ul. Osvobození V ve Fryštáku v rozsahu dle zadávací domumentace.

Předmět zakázky

×

Na základě této smloluvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést dílo Přípolož kabelu a nové VO + přemístění rozhlasu na ul. Osvobození V ve Fryštáku v rozsahu dle zadávací domumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
REAL_Sml_Přípolož_kabelu_novéVO_OsvobozeníV_Fryšták.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznámení o ceně - přípolož kabelu + nové VO + přemístění rozhlasu.docx Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 12.9 kB od 1.12.2017 v 12:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
26916321 NOVAAGROTIS s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka