certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 4.1.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové, III. etapa
ID na profilu zadavatele: 00000016
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Datum zahájení / uveřejnění: 11.8.2017 v 11:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 10.8.2017
Datum ukončení plnění smlouvy: 4.1.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s dalšími ujednáními této smlouvy provede pro objednatele rehabilitaci vybraných stavebních úprav specifikovaných přiloženým výkazem výměr sakrálního objektu kapličky ve Vítové, v členění na uznatelné a neuznatelné náklady, dle projektové dokumentace.

Předmět zakázky

×

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s dalšími ujednáními této smlouvy provede pro objednatele rehabilitaci vybraných stavebních úprav specifikovaných přiloženým výkazem výměr sakrálního objektu kapličky ve Vítové, v členění na uznatelné a neuznatelné náklady, dle projektové dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Rehabilitace_stav_upr_Kapličky_Fryšták_Vítová_IIIet_SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Rehabilitace_stav_upr_Kapličky_Fryšták_Vítová_IIIet_SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1 MB od 15.8.2017 v 11:15:00
bez omezení
SOD-D1_Rehab_kapl_Vitova.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 426.4 kB od 20.10.2017 v 13:30:00
bez omezení
Dodatek c. 2_SOD_Rehab_kapl_Vitova.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 467.6 kB od 21.11.2017 v 10:30:00
bez omezení
Oznámení o skutečné ceně - kaplička Vítová 2017.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 205.5 kB od 4.1.2018 v 12:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28817184 BOSS Company s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka