certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 18.9.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Relaxačně sportovní areál Fryšták "Žaba“ - I. etapa Rodiče a děti, II. etapa rozšíření „Andrýskovy stezky"
ID na profilu zadavatele: 2017079
Druh: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: Vybavení hřišť - 37535200-9, Stavební práce – 45000000-7, Výkopové a zemní práce – 45112000-5, Krajinné úpravy zelených ploch – 45112710-5, Architektonické, technické a zeměměřičské služby - 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 1 050 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 17.8.2017 v 11:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 28.8.2017 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 18.9.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka mobiliáře a herních prvků a souvisejících stavebních prací za účelem uspořádání prostoru I. a II. etapy obnovy a doplnění sportovně rekreačního a relaxačního areálu, včetně dětského koutku ve městě Fryšták – areál „ŽABA“.

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je dodávka mobiliáře a herních prvků a souvisejících stavebních prací za účelem uspořádání prostoru I. a II. etapy obnovy a doplnění sportovně rekreačního a relaxačního areálu, včetně dětského koutku ve městě Fryšták – areál „ŽABA“.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 2.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 15.2 MB od data uveřejnění
bez omezení
Rozhodnuti o vyberu dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 127.9 kB od 30.8.2017 v 17:00:00
bez omezení
Smlouva o dilo vcetne priloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 12.5 MB od 21.9.2017 v 13:15:00
bez omezení
Dodatek č. 1 k SOD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 4.2 MB od 20.11.2017 v 16:45:00
bez omezení
Oznámení o skutečné ceně - areál Žaba.pdf Skutečně uhrazená cena z veřejné zakázky 214.9 kB od 22.12.2017 v 10:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25560191 SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25560191 SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka