certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka neukončena

Účastníci mohou do 5.2.2018 v 10:00 podávat své nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní zájemci).

Informace o veřejné zakázce

Název: Fryšták - oprava místní komunikace v ul. I. P. Stuchlého
ID na profilu zadavatele: 2017117
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: stavební práce - 45000000-7, výkopové a zemní práce - 45112000-5, stavební úpravy pro komunikace - 45233100-0, architektonické, technické a zeměměřičské služby - 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 22.1.2018 v 13:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 5.2.2018 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce jednosměrné místní komunikace, kdy její povrch bude tvořit žulová dlažba, bude provedena úprava krajníků, sjezdů k nemovitostem a osazení nového stožáru VO. Dále proběhne rekonstrukce chodníku pro pěší, který bude tvořen žulovou mozaikou, včetně osazení varovného pásu z reliéfní dlažby v červené barvě.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce jednosměrné místní komunikace, kdy její povrch bude tvořit žulová dlažba, bude provedena úprava krajníků, sjezdů k nemovitostem a osazení nového stožáru VO. Dále proběhne rekonstrukce chodníku pro pěší, který bude tvořen žulovou mozaikou, včetně osazení varovného pásu z reliéfní dlažby v červené barvě.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podani nabidky.pdf Oznámení / výzva - jiná 2.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 4.3 MB od data uveřejnění
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK