certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 4.10.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Fryšták - oprava místní komunikace v ul. I. P. Stuchlého
ID na profilu zadavatele: 2017117
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: stavební práce - 45000000-7, výkopové a zemní práce - 45112000-5, stavební úpravy pro komunikace - 45233100-0, architektonické, technické a zeměměřičské služby - 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 22.1.2018 v 13:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 5.2.2018 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 29.3.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 4.10.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce jednosměrné místní komunikace, kdy její povrch bude tvořit žulová dlažba, bude provedena úprava krajníků, sjezdů k nemovitostem a osazení nového stožáru VO. Dále proběhne rekonstrukce chodníku pro pěší, který bude tvořen žulovou mozaikou, včetně osazení varovného pásu z reliéfní dlažby v červené barvě.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce jednosměrné místní komunikace, kdy její povrch bude tvořit žulová dlažba, bude provedena úprava krajníků, sjezdů k nemovitostem a osazení nového stožáru VO. Dále proběhne rekonstrukce chodníku pro pěší, který bude tvořen žulovou mozaikou, včetně osazení varovného pásu z reliéfní dlažby v červené barvě.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podani nabidky.pdf Oznámení / výzva - jiná 2.1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 4.3 MB od data uveřejnění
bez omezení
Rozhodnutí o vyloučení_DEMSTAV group.pdf Rozhodnutí o vyloučení účastníka 1 MB od 15.3.2018 v 15:00:00
bez omezení
Oznameni rozhodnuti o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 71.9 kB od 15.3.2018 v 15:00:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.9 MB od 3.4.2018 v 11:15:00
bez omezení
Oznámení o skutečné ceně - oprava MK P.I. Stuchlého.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 213.3 kB od 27.11.2018 v 12:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
02604795 ALPINE Bau CZ a.s.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka