certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta
+420 577 911 051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Dne 6.11.2018 bylo ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky.

Informace o veřejné zakázce

Název: Fryšták - Oprava povrchu vozovky ul. Osvobození V.
ID na profilu zadavatele: 2018072
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7, 45112000-5, 45233100-0, 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 2 150 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 6.6.2018 v 13:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 19.6.2018 v 13:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 8.8.2018
Datum ukončení plnění smlouvy: 6.11.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce opravy povrchu vozovky je:- Odstranění stávajících betonových ploch včetně řezání asfal. plochy v místě styku- Demontáž obrubníků silničních a demontáž obrub z dlažebních kostek (přídlažba)- Úprava pláně vozovky v trase rekonstruovaného vodovodního řadu- Úprava pláně vozovky v místech původních silničních panelů- Vytvoření nové konstrukce vozovky v místě rýhy po rekonstrukci vodovodu- Osazení ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce opravy povrchu vozovky je:- Odstranění stávajících betonových ploch včetně řezání asfal. plochy v místě styku- Demontáž obrubníků silničních a demontáž obrub z dlažebních kostek (přídlažba)- Úprava pláně vozovky v trase rekonstruovaného vodovodního řadu- Úprava pláně vozovky v místech původních silničních panelů- Vytvoření nové konstrukce vozovky v místě rýhy po rekonstrukci vodovodu- Osazení nových silničních obrubníků do betonové patky- Provedení spojovacího postřiku z asfaltu- Provedení podkladu z obalovaného kameniva včetně živičného postřiku- Provedení nového krytu z asfaltového betonu tl. 50 mmV rámci opravy povrchu budou provedeny opravy a výškové úpravy stávajících šachet, vpustí a poklopů.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 1.4 MB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 27.6 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace_c_1.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 67.6 kB od 11.6.2018 v 9:15:00
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 70.3 kB od 29.6.2018 v 14:15:00
bez omezení
Smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 12 MB od 14.8.2018 v 10:30:00
bez omezení
Oznámení o skutečné ceně - oprava MK ul. Osvobození V..pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 214.2 kB od 27.11.2018 v 12:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
60838744 STRABAG a.s.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka