certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 10.10.2018 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce
ID na profilu zadavatele: 2018101
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7, 45112000-5, 45233100-0, 45233222-1
Předpokládaná hodnota: 3 140 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 10.10.2018 v 14:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 10.10.2018

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení opravy povrchu místní komunikace ul. Ke Skalce ve městě Fryšták. Oprava komunikace začíná napojením místní komunikace na silnici II489 a končí přibližně 95 m za odbočkou směrem k Vítové. Oprava komunikace spočívá ve vyfrézování stávajícího živičného povrchu v tl. 40 mm, vyspravení povrchu (přibližně 8% z celkové plochy) a položení nové obrusné vrstvy ve stávajícím výškovém, ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je řešení opravy povrchu místní komunikace ul. Ke Skalce ve městě Fryšták. Oprava komunikace začíná napojením místní komunikace na silnici II489 a končí přibližně 95 m za odbočkou směrem k Vítové. Oprava komunikace spočívá ve vyfrézování stávajícího živičného povrchu v tl. 40 mm, vyspravení povrchu (přibližně 8% z celkové plochy) a položení nové obrusné vrstvy ve stávajícím výškovém, šířkovém a směrovém vedení. Oprava komunikace je navržena na dvě etapy: délka první etapy je 690 m a délka druhé etapy 540 m. Šířka komunikace v rámci první etapy je konstantní 6 m. V rámci druhé etapy se šířka komunikace pohybuje mezi 4,5 m – 6,5 m.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatek č.1.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 566 kB od 29.11.2018 v 9:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka