certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 5.6.2019 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Výstavba chodníku na ulici Holešovská, obec Fryšták
ID na profilu zadavatele: 2019019
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45000000-7, 45213316-1, 45112000-5, 45233160-8, 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 1 397 050 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 3.4.2019 v 13:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 16.4.2019 v 14:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 5.6.2019

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je novostavba chodníku podél silnice II490, nacházející se v západní části města Fryšták. Chodník začíná před administrativními budovami Zemědělského družstva vlastníků Fryšták a vede směrem do centra k areálu technických služeb. V rámci stavby je navržena přeložka kanalizační vpusti, dále přeložka sloupu NN a úprava vedení NN přilehlém úseku a dále přeložka 4 stožárů veřejného osvětlení. V ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je novostavba chodníku podél silnice II490, nacházející se v západní části města Fryšták. Chodník začíná před administrativními budovami Zemědělského družstva vlastníků Fryšták a vede směrem do centra k areálu technických služeb. V rámci stavby je navržena přeložka kanalizační vpusti, dále přeložka sloupu NN a úprava vedení NN přilehlém úseku a dále přeložka 4 stožárů veřejného osvětlení. V rámci stavby nelze vyřešit kolizi se 2 stožáry veřejného osvětlení, které nelze přeložit za chodník z důvodu nadzemního vedení NN, a proto bude v těchto místech zachován minimální průchozí prostor mezi stožárem a vodící linií tvořenou obrubníkem v šíři 0,90 m.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 131.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 29.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Oznameni rozhodnuti o vyberu.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 59.9 kB od 10.5.2019 v 9:45:00
bez omezení
Smlouva.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.3 MB od 5.6.2019 v 14:30:00
bez omezení
Priloha c.1-Rozpocet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.4 MB od 5.6.2019 v 14:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
06048307 AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o.
43005560 PORR a.s.
73257958 Martin Urban
29183294 PSM plus s.r.o.
25397087 PB SCOM s.r.o.
06048307 AF-PROSTAVBY, s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka