certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 6.7.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Fryšták - Hrubá hospoda
ID na profilu zadavatele: 2020054
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 71250000-5
Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 27.5.2020 v 11:15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 10.6.2020 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 6.7.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění - veřejné zakázky na služby je:a) zajištění a provedení všech potřebných průzkumů, které nebyly poskytnuty v zadávací dokumentaci,b) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání společného povolení ve společném řízení ve smyslu zákona č. 1832006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění - veřejné zakázky na služby je:a) zajištění a provedení všech potřebných průzkumů, které nebyly poskytnuty v zadávací dokumentaci,b) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, dokumentace, která svou povahou slouží pro vydání společného povolení ve společném řízení ve smyslu zákona č. 1832006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 4992006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8, případně č. 9 a č. 11 k této vyhlášce. Projektová dokumentace pro společné povolení bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné společné povolení. Součástí DSP musí být stanovení celkových nákladů stavby (podle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů ((SO a IO)), iii) ostatní náklady (odborný odhad).c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve smyslu zákona č. 1832006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a která je v rozsahu vyhlášky č. 4992006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13 k této vyhlášce dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací dle vyhlášky č. 1692016 Sb. DPS nezahrnuje dokumentaci výrobní, dílenskou a montážní;d) výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje zajištění kompletní dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanovisko vlastníků veřejných dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání žádosti a vydání: - pravomocného společného povolení- podání žádostí o uvedená povolení a zastupování v příslušných řízeních, jakož i další související činnosti blíže uvedené v obchodních podmínkách (dále jen „projekt).

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 303.9 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 7.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 116.2 kB od 3.6.2020 v 14:30:00
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 99.9 kB od 1.7.2020 v 10:15:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně příloh.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.3 MB od 7.7.2020 v 12:00:00
bez omezení
Dodatek c. 1 k SoD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.7 MB od 19.10.2020 v 18:00:00
bez omezení
Dodatek c. 2 k SoD.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.5 MB od 11.11.2020 v 15:15:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
01986007 OZ engineering s.r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
25858343 ATELIER 38 s.r.o.
27714870 SD Ateliér s.r.o.
47667419 ARPIK OSTRAVA s.r.o.
47667109 IPR spol. s r.o.
01986007 OZ engineering s.r.o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka