certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Město Fryšták
Adresa: náměstí Míru 43
763 16 Fryšták
IČ / IČO: 00283916
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Fryšták
Ing. Lubomír Doležel
577911051
starosta@frystak.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

MCI SERVIS s.r.o.
Marta Černá
573034265
mciservis@mciservis.eu

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 10.8.2020 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Realizace energeticky úsporných opatření v budově MŠ Fryšták – zdroj a VZT
ID na profilu zadavatele: 00000056
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Operační program životní prostředí 2014-2020; Realizace energeticky úsporných opatření v budově MŠ Fryšták VZT CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009388 Realizace energeticky úsporných opatření v budově MŠ Fryšták zdroj CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009390

CPV: Stavební úpravy školních budov 45214200-2, Kotle k ústřednímu vytápění 44621220-7, Instalace a montáž plynového zařízení 45333000-0, Instalace a montáž kotlů 45331110-0, Elektroinstalační práce 45310000-3
Předpokládaná hodnota: 2372585,80
Datum zahájení / uveřejnění: 22.6.2020 v 15:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 13.7.2020 v 13:30
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 10.8.2020

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je – dodávka a montáž 4 rovnotlakých VZT jednotek, dodávka a montáž jednotky s vestavěným regulačním modulem pro (MaR) měření teploty v místnostech objektu regulace otopných těles v místnostech pomocí bezdrátového digitálního teplotního čidel, osazení regulační techniky pro plynovou kotelnu a dále dodávka a montáž závěsných kondenzačních kotlů zapojených do kaskády.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je – dodávka a montáž 4 rovnotlakých VZT jednotek, dodávka a montáž jednotky s vestavěným regulačním modulem pro (MaR) měření teploty v místnostech objektu regulace otopných těles v místnostech pomocí bezdrátového digitálního teplotního čidel, osazení regulační techniky pro plynovou kotelnu a dále dodávka a montáž závěsných kondenzačních kotlů zapojených do kaskády.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva k podání nabídky.pdf Oznámení / výzva - jiná 130.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadavaci dokumentace.zip Zadávací dokumentace 772.4 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 + č. 5 - PD + VV_1. část.zip Zadávací dokumentace 19.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 a č. 5 - PD + V.V_2. část.zip Zadávací dokumentace 8.7 MB od data uveřejnění
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 1.pdf Vysvětlení zadávací dokumentace 95 kB od 1.7.2020 v 17:15:00
bez omezení
Vysvetleni zadavaci dokumentace c. 2.zip Vysvětlení zadávací dokumentace 585.7 kB od 3.7.2020 v 12:00:00
bez omezení
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 94.3 kB od 7.8.2020 v 9:15:00
bez omezení
Smlouva o dílo včetně přílohy.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 2.3 MB od 10.8.2020 v 15:15:00
bez omezení
Dohoda o narovnání sign.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 309.9 kB od 30.9.2021 v 9:15:00
bez omezení
Skutečně uhrazená cena.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 59.3 kB od 21.4.2022 v 14:45:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
46994955 INSTOP, spol. s r.o.

Přidání vybraných účastníků / dodavatelů, editace infomací o uhrazené ceně

×

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název Akce
28049802 FLEA s.r.o.
46994955 INSTOP, spol. s r. o.

Přidání účastníků

×

Seznam subdodavatelů VZ

IČ / IČO Název Akce
28603133 Měření a Regulace s. r. o.

×

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka